Welcome to Gunilla Bradley's web page

HOME | ABOUT GUNILLA | CV | NEWS | PUBLICATIONS | CONTACT

         
   

Short About GunillaEnglish


· Professor emerita in Informatics at the IT university at Royal Institute of Technology (KTH) in    Stockholm.

· Background: 35 years crossdisciplinary research on computerization and changes in working life,   Stockholm University, Stanford University USA, Umeå University - Mid Sweden University. Many scientific   advisory boards and program committees for international conferences, assignments, awards. CV

· Family: Husband and two daughters, born 1973 and 1975

· Born in Småland, Högsby - a village at the river of Emån

· Interests: Oil and akvarell painting. Nature - The island of Öland
  Check out my paintings here: Paintings

· Music: Jazz, blues, Nordic composers, Chopin

· Vision: "ICT for Welfare for all and for Deepening Human Qualities"

· The Peaks of Life: Meeting with people and the beauty of nature and music

· Most of all: Extended family and friends...but also the chosen loneliness


Swedish


· Professor emerita i informatik vid IT-universitet vid KTH.

· Bakgrund: 35 års tvärvetenskaplig forskning om IT och arbetslivets förändring. Stockholms universitet, Stanford University, Umeå universitet - Mitthögskolan, en rad internationella programkommittéer, uppdrag, utmärkelser, se CV

· Familj: Man och 2 döttrar, födda 1973 och 1975

· Född: I Småland, Högsby - ett litet samhälle vid Emån

· Intressen: Olje- och akvarellmålning, Natur - Öländska allvaret
Kolla in mina målningar här:
Målningar

· Musik: trad jazz, blues, Chopin

· Vision: "ICT for Welfare for all and for Deepening Human Qualities"

· Livets höjdpunkter: Möten med människor och skönheten i natur och musik

· Gillar mest: Samvaro med familj och vänner...men även den självvalda ensamheten

 
         

Disclaimer