Welcome to Gunilla Bradley's web page

HOME | ABOUT GUNILLA | CV | NEWS | PUBLICATIONS | CONTACT

         
  CV >

Short biography
____________

Latest previous positions
____________

Summary of research
____________

Ongoing research
____________

Pedagogical activities and experiences
____________

Committees, boards and other functions
____________

Summing up with pictures
____________

Awards
____________


CV> Summing up with pictures

Photo Collage

 Algavre

“Opening the IADIS international conference on “ICT, Society and Human Beings”, in 2009, Algarve, Portugal”

 

a
 • Gunilla Bradley professor emerita (2005) KTH-nytt nr 4 2005


b
 • Where ICT meets the Individual and the Society (2002) KTH-nytt nr 4 2003


j
 • We are lacking a critical IT debate (1997) "Kritisk IT-debatt saknas" Dagens nyheter 24 april 1997

c
 •  Work at a Distance in the IT Bakery (1996) "Distansarbete och IT-bageri" KTH-nytt nr 4 1996

d
 •  Electronic networks intensify our need for human closeness (1994) "Elektroniska nätverk förstärker vårt behov av mänsklig närhet" TCO-tidningen nr 15 20 maj 1994

i
 •  The Bakery moves into the Computer Age – Professor from Högsby starts a future oriented action program (1995)
  "Bageriet in i dataåldern - Högsbybördig professor satsar på framtidsprojekt" Högsbybladet 8 maj 1995

h
 • The professional woman of the year: Give women power over the computers (1989) "Årets yrkeskvinna: Ge kvinnorna inflytande över datorerna!" Kvinna Nu nr 3 1989

g
 • Computer technology can give us better societies and quality of life (1986) "Datatekniken kan ge oss bättre samhällen med goda livsvillkor" Datavärlden 17 februari 1986

f
 • We ourselves control how computers are (should be) used (1982) "Det är vi som styr hur datorn används"
  Svenska dagbladet 17 december 1982

e
 • The work environment of salaries employees: Why don’t we admit that there are problems? (1978) "Tjänstemännens arbetsmiljöer: Varför erkänner vi inte att det finns problem?"
  Psykolognytt nr 23 1978