Welcome to Gunilla Bradley's web page

HOME | ABOUT GUNILLA | CV | NEWS | PUBLICATIONS | CONTACT

         
  CV >

Short biography
____________

Latest previous positions
____________

Summary of research
____________

Ongoing research
____________

Pedagogical activities and experiences
____________

Committees, boards and other functions
____________

Summing up with pictures
____________

Awards
____________


CV> Summing up with pictures

Photo Collage

 

Så påverkas vi av datatekniken

PORTRÄTTET

”I över 40 år har Gunilla Bradley forskat om hur datatekniken påverkar oss. Först ville ingen lyssna... ”Gunilla Bradley har varit med om hela utvecklingen – från 1970-talets stordatorer på arbetsplatser till dagens barn som sitter klistrade vid sina mobiltelefoner.”
4 MAJ, 2016 ICTSamhällsbyggnad

 


 
GUNILLA BRADLEY RESEARCH CENTER FOR DIGITAL BUSINESS at Linnaeus University Sweden

The Gunilla Bradley Centre for Digital Business was inaugurated 2016 and constituted a union of researchers from several faculties and their departments at Linnaeus University, conducting research within the theme digital business. Initiator and first Research Director: Darek Haftor, professor at Linnaeus University at the time, since March 2020 Professor Uppsala University. The centre was closed 1 January 2021 and the research and activities were integrated with the “Knowledge Center for Digital Transformations” and the organizational structure that was developed at Linnaeus University. During 2020 a new cross disciplinary research center had been inaugurated “KTH Digital Futures” and in collaboration with Stockholm University and RISE https://www.digitalfutures.kth.se

 


a
 • Gunilla Bradley professor emerita (2005) KTH-nytt nr 4 2005


b
 • Where ICT meets the Individual and the Society (2002) KTH-nytt nr 4 2003


j
 • We are lacking a critical IT debate (1997) "Kritisk IT-debatt saknas" Dagens nyheter 24 april 1997

c
 •  Work at a Distance in the IT Bakery (1996) "Distansarbete och IT-bageri" KTH-nytt nr 4 1996

d
 •  Electronic networks intensify our need for human closeness (1994) "Elektroniska nätverk förstärker vårt behov av mänsklig närhet" TCO-tidningen nr 15 20 maj 1994

i
 •  The Bakery moves into the Computer Age – Professor from Högsby starts a future oriented action program (1995)
  "Bageriet in i dataåldern - Högsbybördig professor satsar på framtidsprojekt" Högsbybladet 8 maj 1995

h
 • The professional woman of the year: Give women power over the computers (1989) "Årets yrkeskvinna: Ge kvinnorna inflytande över datorerna!" Kvinna Nu nr 3 1989

g
 • Computer technology can give us better societies and quality of life (1986) "Datatekniken kan ge oss bättre samhällen med goda livsvillkor" Datavärlden 17 februari 1986

f
 • We ourselves control how computers are (should be) used (1982) "Det är vi som styr hur datorn används"
  Svenska dagbladet 17 december 1982

e
 • The work environment of salaries employees: Why don’t we admit that there are problems? (1978) "Tjänstemännens arbetsmiljöer: Varför erkänner vi inte att det finns problem?"
  Psykolognytt nr 23 1978